Object structure
Title:

Problemy Unii Europejskiej w 10 lat po największym rozszerzeniu

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The problems of the European Union 10 years after the greatest enlargement

Creator:

Kowalski, Piotr

Subject and Keywords:

Unia Europejska ; polityka spójności ; reindustrializacja ; polityka fiskalna ; European Union ; cohesion policy ; reindustrialization ; fiscal policy

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 3 (3), s. 49-62

Abstrakt:

W 10 lat po największym rozszerzeniu Unii Europejskiej wspólnota nie jest wolna od problemów. Do najważniejszych należy spadek udziału przemysłu w PKB Unii i plany powstrzymania tego spadku przez nowo tworzoną politykę reindustrializacji. Innym istotnym problemem jest malejąca konkurencyjność gospodarki europejskiej i niewystarczający postęp naukowo-techniczny. Również problemy natury fiskalnej wpływają negatywnie na funkcjonowanie Unijnej gospodarki, a zwłaszcza poszczególnych państw członkowskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2014.3.04

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 3 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: