Object structure
Title:

Sport szansą społecznego rozwoju człowieka

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Social opportunity for human development

Creator:

Czechowski, Jan

Subject and Keywords:

czas wolny ; rozwój społeczny ; sport ; edukacja ; free time ; social development ; education

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 7-19

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie odnalezionych w świecie sportu realiów życia, zasad w nim panujących oraz obszarów aktywności sprzyjających rozwojowi społecznemu zawodników i wszystkich osób, które należą do środowiska sportowego. Podjęte badania – przeprowadzone metodą jakościowej analizy tekstu wraz z interpretacją – pozwoliły poznać wymiar społeczny sportu, który wyraża się między innymi w życzliwości między osobami, drużynami, towarzystwami, podporządkowaniu się zasadom fair play, obiektywnej ocenie siebie i innych, unikaniu aspołecznych zachowań. Pytać zawsze należy o cel wychowania sportowego: czy jest nim rzeczywiście jedynie wzmacnianie strony fizycznej człowieka, czy nie winna się tu znaleźć troska o rozwój dotyczący sfery umysłu oraz sfery duchowej, które muszą być obecne równolegle do działań na rzecz dbałości o tężyznę fizyczną. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.01

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: