Object structure
Title:

Ściągalność należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od płatników składek w Polsce w latach 2007-2012

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Collection of receivables for the Social Insurance Institution from contribution payers in Poland in the years 2007-2012

Creator:

Głoskowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

ZUS ; ściągalność należności ; składki ; Social Insurance Institution ; collection of receivables ; dues

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 36-45

Abstrakt:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną. ZUS wykonuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. W ramach tych działań dokonuje kontroli płatników składek w zakresie wywiązywania się przez nich z obowiązku opłaty składek oraz prowadzi przymusowe dochodzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza ściągalności należności na rzecz ZUS od płatników składek w Polsce w latach 2007-2012. W artykule przedstawiono rodzaje należności kierowane na rzecz ZUS oraz sposoby ich egzekucji w przypadku nieterminowych wpłat. Zaprezentowano również kształtowanie się poziomu wskaźnika ściągalności zaległych należności i najbardziej skuteczne narzędzia stosowane przez ZUS w celu jego zwiększenia. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.03

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: