Object structure
Title:

Cechy pracy a skłonność Polaków w wieku 50+ do rezygnacji z aktywności zawodowej

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Work characteristics and the tendency of Poles aged 50+ to resign from work

Creator:

Grześkowiak, Alicja

Subject and Keywords:

cechy pracy ; dezaktywizacja zawodowa ; osoby 50+ ; work features ; transition from work to retirement ; persons 50+

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 46-58

Abstrakt:

W pracy podjęto tematykę relacji pomiędzy oceną własności wykonywanej pracy a skłonnością Polaków w wieku 50+ do dezaktywizacji zawodowej. Na podstawie wyników dwóch sondaży przeprowadzonych w ramach projektu SHARE zweryfikowano hipotezę o istnieniu związku pomiędzy oceną cech pracy a chęcią jak najszybszego przejścia na emeryturę. Stosując mierniki adekwatne dla zmiennych niemetrycznych, przeprowadzono pomiar kierunku i siły związku pomiędzy opiniami wyrażonymi przez respondentów. Analizę wzbogacono wizualizacją czteropolowych tabel kontyngencji. Przeprowadzone badanie wskazuje, że istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy percepcją niektórych cech pracy a skłonnością Polaków do rezygnacji z dotychczasowego zatrudnienia, jednakże siła tego związku jest raczej słaba. Otrzymany rezultat sugeruje, że zasadnicze uwarunkowania chęci przejścia na emeryturę mają prawdopodobnie inny charakter. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.04

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: