Object structure
Title:

Otyłość jako wyzwanie dla polityki społecznej w XXI wieku

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Obesity as a challenge for the social policy in the 21st century

Creator:

Jurek, Łukasz

Subject and Keywords:

głód ; otyłość ; polityka społeczna ; ubóstwo ; famine ; obesity ; social policy ; poverty

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 59-69

Abstrakt:

Współcześnie jesteśmy świadkami zasadniczej zmiany w rzeczywistości społecznej. Systematycznie zanika tradycyjny problem, jakim jest głód, a jego miejsce zajmuje nowy problem – otyłość. Już dziś otyłość uznaje się za kwestię globalną i ogólnospołeczną. Skala tego problemu stała się tak duża, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaczęła mówić o ogólnoświatowej epidemii otyłości. Głównym celem artykułu jest przedstawienie otyłości jako priorytetowego wyzwania dla nowoczesnej polityki społecznej. Poszukiwane są w nim odpowiedzi na następujące pytania badawcze. Jaka jest istota i skala występowania otyłości? Jakie są konsekwencje społeczno-ekonomiczne otyłości? Jakie inicjatywy podejmowane są na rzecz walki z otyłością? Metoda badawcza zastosowana w artykule to analiza danych zastanych, a konkretnie: badania literaturowe, badania aktów prawnych oraz analiza danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.05

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: