Object structure
Title:

Kulturowe uwarunkowania państwa dobrobytu w Szwecji – wybrane zagadnienia

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Cultural factors of welfare state in Sweden – chosen issues

Creator:

Kościewicz, Dawid

Subject and Keywords:

państwo dobrobytu ; kultura narodowa ; Szwecja ; welfare state ; national culture ; Sweden

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 70-82

Abstrakt:

Artykuł prezentuje główne kulturowe uwarunkowania szwedzkiego modelu państwa dobrobytu. Rozpoczyna się ogólną charakterystyką modelu państwa dobrobytu w Szwecji, dalej wskazuje na cztery główne kulturowe uwarunkowania szwedzkiego państwa dobrobytu, ich historyczne korzenie i wpływ na współczesne społeczeństwo. Autor wskazuje chłopskie tradycje szwedzkiego społeczeństwa, luterański zestaw zasad moralnych, nadrzędną rolę wspólnoty lokalnej i pacyfistyczną postawę szwedzkiego społeczeństwa jako główne kulturowe uwarunkowania szwedzkiego typu państwa dobrobytu. Artykuł kończy się konkluzją, iż wskazane uwarunkowania kulturowe są fundamentem zarówno szwedzkiego społeczeństwa, jak i państwa dobrobytu, a każda zmiana systemu ekonomicznego będzie silnie się opierać na kulturze narodowej i historycznie uwarunkowanych wartościach narodowych, a nie tylko aktualnej sytuacji socjoekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.06

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: