Object structure
Title:

Sytuacja w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The situation of employment of the disabled in Lower Silesia

Creator:

Kowalczyk, Olga

Subject and Keywords:

niepełnosprawność ; zatrudnienie ; PFRON ; BAEL ; Dolny Śląsk ; disability ; employment ; Lower Silesia

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 83-101

Abstrakt:

W artykule próbowano dokonać diagnozy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim w latach 2004-2013. Uczyniono to na podstawie danych statystycznych zbieranych przez PFRON oraz fragmentarycznej – dostępnej w badanym zakresie – statystyki publicznej GUS. Ze względu na zastosowaną przez obie instytycje różną metodologię gromadzenia danych uzyskany obraz jest niepełny i – co ważniejsze – w niektórych fragmentach ze sobą sprzeczny. Niestety, istnieje niewiele źródeł informacji statystycznych dotyczących badanej zbiorowości w ujęciu regionalnym, z tego powodu potrzebne jest prowadzenie autorskich badań terenowych. W artykule zaprezentowano najważniejsze wnioski płynące z jednego z nich, próbowano ustalić liczebność i cechy społeczne pracujących osób niepełnosprawnych w woj. dolnośląskim, wskazano bariery ograniczające ich aktywność zawodową oraz zaproponowano instrumenty polityki społecznej wobec niepełnosprawności, będące jednocześnie narzędziami walki z wykluczeniem społecznym. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.07

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: