Object structure
Title:

Rozwój naukowo-dydaktycznej bazy lokalowej wrocławskich szkół wyższych w latach 1945-1989

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Development of teaching and research base of universities in Wrocław in the years 1945-1989

Creator:

Popiński, Krzysztof

Subject and Keywords:

baza lokalowa ; uczelnie wrocławskie ; szkolnictwo wyższe ; PRL ; building base ; Wrocław universities ; higher education ; People’s republic of Poland

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1), s. 183-211

Abstrakt:

Rozwój wrocławskiego ośrodka szkolnictwa wyższego po 1945 r. dokonywał się początkowo, opierając się na przedwojennej bazie lokalowej. Budynki te były jednak zbyt małe wobec kilkukrotnie większej liczby studentów. W latach 50. niektóre uczelnie wzbogaciły się o pierwsze nowo wybudowane obiekty. Dopiero w latach 60. i 70. zasoby budowlane wrocławskich szkół wyższych, głównie Politechniki Wrocławskiej, Akademii Ekonomicznej i Akademii Rolniczej, powiększyły się znacznie i zmodernizowały. Od schyłku lat 70. inwestycje wrocławskich uczelni, wskutek wzrastającego systemowego kryzysu gospodarczego w kraju, wyhamowywały niemal zupełnie. Proces rozwoju bazy lokalowej, nawet w okresie największego nasilenia, nie mógł nadążyć zarówno za przydzielanymi w ramach planów centralnych zadaniami, jak i za tendencjami demograficznymi. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/eis.2014.1.13

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: