Object structure
Title:

Socjalizacja ekonomiczna dzieci jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Economic socialization of children as a factor in the development of human capital

Creator:

Sobieraj, Weronika

Subject and Keywords:

socjalizacja ekonomiczna ; kapitał ludzki ; inwestycja w kapitał ludzki ; ekonomia behawioralna ; psychologia ekonomiczna ; economic socialization ; human capital ; investment in human capital ; behavioral economics ; economic psychology

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 183-193

Abstrakt:

Ekonomia behawioralna jest wynikiem współpracy ekonomistów z psychologami, a zajmuje się analizowaniem zachowań człowieka w sprawach ekonomicznych. Jednym z przedmiotów jej badań jest socjalizacja ekonomiczna – w Polsce badana głównie przez psychologów. W tekście odnaleźć można zarówno definicję, jak i krótką charakterystykę socjalizacji ekonomicznej. Autorka wprowadza również pojęcie kapitału ludzkiego oraz stara się wskazać związek, jaki może zachodzić między edukacją ekonomiczną a inwestycją w kapitał ludzki. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: