Object

Title: Controlling jako narzędzie wielopłaszczyznowej oceny organizacji sieciowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 359, s. 115-127

Similar

This page uses 'cookies'. More information