Show structure

Title:

Technologia informacyjna jako determinanta rozwoju e-usług w sektorze medycznym i rehabilitacyjnym. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 78-85

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Information technology as a determinant of e-services development in medical and rehabilitation sector

Creator:

Gryncewicz, Wiesława ; Łopaciński, Karol

Subject and Keywords:

technologia informacyjna ; e-usługi ; integracja ; information technology ; e-services ; integration

Description:

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne i rehabilitacyjne konieczne stało się zwiększenie ich dostępności. Rozwój technologii informacyjnych stwarza nowe możliwości w tym zakresie. W sektorze medycznym funkcjonuje wiele systemów informatycznych dedykowanych dla poszczególnych placówek. Artykuł wskazuje kierunki rozwoju i doskonalenia tych rozwiązań poprzez ich integrację. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.2.07

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu