Object structure
Title:

Rankingi szkół wyższych jako narzędzia pomiaru jakości kształcenia

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Ranking of universities/academic educationas a tool of quality of education measurement

Creator:

Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Subject and Keywords:

rankingi krajowe i międzynarodowe ; kryteria i metodologia rankingów ; jakość kształcenia ; efektywność i potencjał naukowy ; national and international rankings ; criteria and methodology of rankings ; education quality ; efficiency and scientific potential

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 9-23

Abstrakt:

Proces tworzenia i prezentacji rankingów powinien podlegać zasadom zapewniającym ich wartość merytoryczną, poprawność metodologiczną, wiarygodność i użyteczność. W artykule przedstawiono tzw. zasady berlińskie budowy rankingów, wypracowane w 2006 roku przez International Ranking Expert Group – międzynarodową grupę ekspertów. Pozycja uczelni w rankingu zależy ponadto od zastosowanych kryteriów, które różnią się w podejściu krajowym i międzynarodowym. W artykule przedstawiono szczegółowe kryteria rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” oraz The World University Ranking. Wskazane różnice w metodologii opracowywania tych rankingów przyczyniają się do niskiej pozycji polskich uniwersytetów w rankingach światowych. W podsumowaniu artykułu przedstawiono wyniki dyskusji nad rolą rankingów na rynku usług szkolnictwa wyższego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: