Object structure
Title:

Analiza trudności związanych z kodowaniem odpowiedzi na pytania otwarte i próba ich rozstrzygnięcia z pomocą psychologii poznawczej (na przykładzie badania skojarzeń internautów z regionami Polski)

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The analysis of difficulties arising during coding answers to open-ended questions and the attempt of resolving them by looking at findings coming from cognitive psychology illustrated (on the example of research studying Internet users’ associations with regions of Poland)

Creator:

Haczkowska, Anna

Subject and Keywords:

kodowanie danych ; pytania otwarte ; psychologia poznawcza

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 55-73

Abstrakt:

Błędy popełniane podczas tworzenia planu kodowego lub kategoryzacji cytatów niemal automatycznie czynią wyniki badania i ich interpretację niepoprawnymi. Na przykładzie badania skojarzeń, jakie mają internauci z regionami Polski, omówione zostaną przykładowe trudności pojawiające się podczas kodowania oraz możliwości ich rozwiązania z odwołaniem do dorobku psychologii poznawczej. Nie jest to wyczerpująca prezentacja wszystkich związanych z kodowaniem dylematów ani też propozycja rozstrzygających odpowiedzi, lecz raczej punkt wyjścia do dalszego ich poszukiwania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: