Object structure
Title:

Badanie wizerunku terytorialnego z wykorzystaniem metod opartych na swobodzie skojarzeń

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Destination image research using methods based on free associations

Creator:

Daszkiewicz, Magdalena

Subject and Keywords:

badanie wizerunku terytorialnego ; metody oparte na swobodzie skojarzeń ; wizerunek miejsca ; wizerunek kraju ; marka terytorialna ; destination image research ; methods based on free associations ; place image ; country image ; destination brand

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 74-83

Abstrakt:

Badanie wizerunku terytorialnego jest złożonym procesem, wymagającym uwzględnienia jego wielu wymiarów i wykorzystania różnych metod badawczych. W artykule przedstawiono możliwości pomiaru wizerunku miejsc, wynikające z wykorzystania technik opartych na swobodzie skojarzeń. Podkreślono znaczenie tych metod w określaniu mentalnego obrazu marek terytorialnych. Przedstawiono sposoby badania ogólnych wrażeń dotyczących miejsca, zarówno w funkcjonalnym, jak i psychologicznym wymiarze wizerunku, a także metody służące określaniu unikatowych elementów wizerunku terytorialnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: