Object structure
Title:

Kreowanie marki B2B. Aspekt korzyści racjonalnych i emocjonalnych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

B2B branding. Aspect of rational and emotional benefits

Creator:

Hajdas, Monika

Subject and Keywords:

marka B2B ; racjonalność i emocjonalność decyzji B2B ; sprzedaż osobista ; B2B brand ; rational and emotional aspects of decision process in B2B ; personal selling

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 84-95

Abstrakt:

Autorka prezentuje istniejące koncepcje budowania marki na rynkach B2B, opierając się na studiach literaturowych oraz badaniach empirycznych o charakterze jakościowym. Zwraca uwagę na dominację badań dotyczących racjonalnych aspektów podejmowania decyzji na rynkach B2B oraz racjonalnych korzyści marki B2B. Autorka prezentuje pogląd, że budowanie marki B2B jedynie w oparciu o korzyści racjonalne nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału marki. Decyzje na rynkach B2B nie mają bowiem charakteru wyłącznie racjonalnego, ale także emocjonalny (bezpieczeństwo, akceptacja społeczna i samozadowolenie). Jako główne narzędzie budowania i komunikowania emocjonalnych korzyści autorka wskazuje sprzedaż osobistą. Badania empiryczne dotyczą postrzegania przez menedżerów roli sprzedaży osobistej oraz jej wykorzystania w budowaniu marki B2B

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: