Show structure

Title:

Zmienność w programach kształcenia szkolnictwa wyższego i potrzebach rynku pracy – problemy dostosowawcze

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Higher education curriculum changes and labor market requirements – problems of adaptation

Creator:

Światowy, Grażyna

Subject and Keywords:

szkolnictwo wyższe ; standardy ; programy kształcenia ; rynek pracy ; higher education ; standards ; curricula ; labor market

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11), s. 150-166

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest wskazanie podstawowych zagadnień pojawiających się w dyskusjach nad koniecznością dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Autorka zwraca uwagę na ujęcie kontekstowe dynamiki zmian w rozwoju polskiej gospodarki i priorytetów przyjętych w polityce Unii Europejskiej. Są one wyzwaniem dla przeobrażeń systemu edukacji w Polsce. Celem artykułu jest wskazanie, że zarządzanie zmianami wymaga nie tylko istnienia odpowiedniej bazy informacyjnej ale również należytego wykorzystania tych informacji w programach kształcenia w szkolnictwie wyższym w celu kreowania zmian rozwojowych w gospodarce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 2 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu