Object structure

Title:

Rola kredytu bankowego w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2011

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

The role of bank loan in business financing in Poland in the years 1995-2011

Creator:

Białek-Jaworska, Anna ; Nehrebecka, Natalia

Subject and Keywords:

długoterminowy kredyt bankowy ; krótkoterminowy kredyt bankowy ; systemowy GMM ; panelowy (S)VAR ; bank loan ; long-term bank loan ; short term bank loan ; system GMM

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 61-101

Abstrakt:

Celem artykułu jest weryfikacja aplikowalności teorii hierarchii źródeł finansowania do skłonności polskich przedsiębiorstw niefinansowych do finansowania kredytem oraz wskazanie determinantów wykorzystania kredytu bankowego długoterminowego i krótkoterminowego z uwzględnieniem wpływu polityki monetarnej i efektu roku. Badanie na próbie ponad 800 000 obserwacji za lata 1995-2011 przeprowadzono metodą systemową GMM. Wśród determinant finansowania kredytem bankowym długo- i krótkoterminowym zbadano wpływ własności zagranicznej i państwowej, udziału eksportu, rentowności, płynności, zabezpieczenia na majątku trwałym oraz polityki monetarnej. Dla małych i średnich przedsiębiorstw uzyskano ujemną zależność między rentownością a finansowaniem kredytem długoterminowym i krótkoterminowym oraz między płynnością a finansowaniem kredytem krótkoterminowym, zgodnie z teorią pecking order

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.3.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 3 (20)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu