Object structure
Title:

Renta hipoteczna a odwrócony kredyt hipoteczny na rynku polskim

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Reverse annuity contract and reverse mortgage on the Polish market

Creator:

Marciniuk, Agnieszka

Subject and Keywords:

renta hipoteczna ; odwrócony kredyt hipoteczny ; renta życiowa ; status wspólnego życia ; status ostatniego przeżywającego ; reverse annuity contract ; reverse mortgage ; life annuity ; status of the commonlife ; status of the last surviving

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 253-272

Abstrakt:

Renta hipoteczna i odwrócony kredyt hipoteczny są różnymi i konkurencyjnymi produktami, często mylnie ze sobą utożsamianymi. Celem artykułu jest porównanie produktów, przedstawienie ich istoty, sposobu obliczania wielkości otrzymywanego świadczenia w uogólnionym przypadku oraz omówienie wad i zalet. Ponadto uwzględniona jest możliwość wypłacania tzw. rent małżeńskich, gdy oboje małżonkowie żyją oraz gdy jedno z nich umiera. Badaniu poddana jest wysokość renty hipotecznej w sytuacji, gdy dalsze czasy trwania życia małżonków są niezależne. Rozpatrzone są różne przypadki rent ze względu na czas ich otrzymywania oraz liczbę osób przystępujących do kontraktu. Narzędziem służącym do wyznaczenia świadczeń są renty życiowe i renty pewne. W obliczeniach jest uwzględniona stała stopa procentowa i tablice trwania życia z 2012 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2014.12.14

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: