Object structure
Title:

Efekty wpływu czynników behawioralnych na stopy zwrotu z akcji spółek sektora budowlanego notowanych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 170-179

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The effects of impact of behavioural factors on the rate of return of construction companies stocks listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Majewski, Sebastian ; Doszyń, Mariusz

Subject and Keywords:

czynniki behawioralne ; finanse behawioralne ; błędy poznawcze ; ekonometryczna analiza wpływu czynników subiektywnych (psychologicznych i socjologicznych) ; Behavioural factors ; behavioural finance ; cognitive biases ; econometric analysis of subjective (psychological and sociological) factors impact

Description:

Tytuł wol.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: