Object structure
Title:

Znaczenie społecznej odpowiedzialności konsumentów i biznesu w zrównoważonym rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 318, s. 334-342

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The importance of Consumer Social Responsibility and Corporate Social Responsibility in sustainable development

Creator:

Karaszewski, Robert ; Jakubczak, Anna ; Hoppe, Grzegorz ; Gotowska, Małgorzata ; Dudziński, Piotr

Subject and Keywords:

corporate social responsibility ; społeczna odpowiedzialność konsumentów ; obiektywna metoda pomiaru ConSR ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; zrównoważony rozwój ; strategia biznesowa ; Consumer Social Responsibility ; objective method of ConSR measuring ; sustainable development ; business strategy

Description:

Tytuł wol.: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2013.318.32

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: