Object structure
Title:

Kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora turystyki uzdrowiskowej w Polsce – studium na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics, 2013, Nr 303, s. 255-264

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Key factors of competitive position of health tourism enterprises in Poland − study on the example of West Pomeranian Voivodeship

Creator:

Stankiewicz, Bogusław ; Sienkiewicz, Julia J.

Subject and Keywords:

pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa ; czynniki (składniki) potencjału konkurencyjności ; kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej ; przedsiębiorstwo uzdrowiskowe ; województwo zachodniopomorskie ; competitive position of an enterprise ; factors (elements) of competitiveness potential ; spa company ; West Pomeranian Voivodeship

Description:

Tytuł wol.: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: