Show structure

Title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol. 18, 2009, nr 2

Group publication title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; badania doświadczalne ; zdrowie publiczne ; etyka

Description:

poprzedni tytuł : Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej ; Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Ulrich's (TM) International Periodicals Directory, Index Copernicus

Publisher:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol.18, 2009

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

jelitowy przerost bakteryjny ; prokreacja ; płodność ; płytki krwi ; angiogeneza ; choroba wieńcowa ; przełyk ; choroba trzewna ; ciąża ; profilaktyka ; dzieci ; jelito ; guzy jajnika ; płód ; zawał serca ; szpiczak mnogi ; rak trzustki ; CD28 ; dorośli ; polimorfizm genu ; białko C ; translokacja bakteryjna ; karcynocytemia ; mięśniaki macicy ; krążenie pozaustrojowe ; zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej ; rekonstrukcja przełyku ; kończyna dolna ; migotanie przesionków ; kanał zamostkowy ; wada wrodzona serca ; VEGF−A ; odrębności kliniczne ; IL−8 ; VEGF ; uraz głowy ; niedokrwienie jelit ; późne następstwa ; udar