Object structure

Title:

Dental and Medical Problems, 2009, Vol. 46, nr 1

Contributor:

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; chirurgia plastyczna ; chirurgia szczękowo-twarzowa ; stomatologia

Description:

Kwartalnik indeksowany w Index Copernicus (5,66). Punktacja MNiSW za 2008 rok - 4 pkt. ; Quarterly indexed in Index Copernicus (5,66 points)

Publisher:

Akademia Medyczna

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Dental and Medical Problems

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

cukrzyca ; dzieci ; tlenek azotu ; zapalenie przyzębia ; lęk ; hipnoza stomatologiczna ; hipnoza ; ślina ; protezy ruchome ; błona śluzowa jamy ustnej ; sprawozdanie ; zapalenie dziąseł ; stres ; torbiel zębopochodna ; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej ; chemioterapia ; czynniki psychologiczne ; zębina ; test mikrotwardości Vickera ; receptory Toll−podobne ; parafunkcje narządu żucia ; nadziąślaki ; szkliwo ; adaptacja małych dzieci do leczenie dentystycznego ; niepełnosprawni ; dysfunkcje i parafunkcje układu stomatognatycznego ; powikłania cukrzycy ; torbiel korzeniowa ; reakcja tkanek ; zachowanie współpracujące ; nurkowanie ; diada matka–dziecko ; kanały korzeniowe ; torbiel zawiązkowa ; higiena jamy ustnej ; Polskie Towarzystwo Stomatologiczne ; lęk dentystyczny ; Akademia Medyczna we Wrocławiu ; choroby przyzębia ; choroby jamy ustnej ; wiedza stomatologiczna ; nadmierna wrażliwość zębiny ; nadtlenek wodoru ; 2008 ; stop chromokobaltowy ; badanie histopatologiczne ; hipodoncja ; młodzież ; zapalenie ; żywica acetalowa ; dysfunkcje skroniowo−żuchwowe ; zaburzenia rozwojowe ; wybielanie zębów ; kieł żuchwy ; anhydrotyczna dysplazja ektodermalna ; akceptacja ; rak ; bruksizm ; barodontalgia