Object structure

Title:

Heurystyki w prognozowaniu w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Heuristics in forecasting in enterprises

Creator:

Dittmann, Iwona

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo ; prognozowanie ; heurystyki ; company ; forecasting ; heuristics

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 98-107

Abstrakt:

Budowane dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem prognozy nie zawsze są trafne. Rzeczywiste błędy prognoz (błędy ex post) są niekiedy większe niż określone przez użytkownika prognozy błędy dopuszczalne. Jedną z przyczyn tego jest oddziaływanie na prognostę czynników psychologicznych (np. emocji) oraz zastosowanie, zazwyczaj nieświadomie, heurystyk. Pierwszym celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi na możliwość wystąpienia różnych heurystyk w trakcie budowy prognoz na potrzeby przedsiębiorstwa. Drugim celem – wskazanie sposobów ograniczania błędów w procesie prognostycznym wynikających z nieświadomego użycia heurystyk

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.4.09

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu