Object structure
Title:

Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Multivariate investment attractiveness analysis of food sector companies of Warsaw Stock Exchange

Creator:

Kijek, Arkadiusz

Subject and Keywords:

wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej ; porządkowanie liniowe ; analiza portfelowa ; optymalizacja ; investment attractiveness index ; linear ordering ; portfolio analysis ; optimization

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 175-188

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badania atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie. Do oceny kondycji finansowej spółek wykorzystano metody wielowymiarowej analizy statystycznej. Umożliwiły one skonstruowanie wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej, który posłużył do uporządkowania spółek według ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. Następnie na podstawie wartości wskaźnika syntetycznego wyznaczono strukturę portfeli optymalnych zgodnie z koncepcją Markowitza. Otrzymane wyniki mogą stanowić ważny sygnał dla inwestorów wskazujący pożądane kierunki dywersyfikacji portfela.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.4.15

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: