Object structure
Title:

Implementacja metody Maximum Difference Scaling w pakiecie MaxDiff programu R

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Implementation of maximum difference scaling in Max-Diff R packag

Creator:

Bartłomowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

pomiar preferencji konsumentów ; Maximum Difference Scaling ; MaxDiff ; program R ; consumers’ preferences

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 189-198

Abstrakt:

Jednym z elementów badań marketingowych jest pomiar preferencji konsumentów, który może być realizowany m.in. z wykorzystaniem metody Maximum Difference Scaling. Metoda ta oprogramowana została m.in. w komercyjnych pakietach MaxDiff (Best- -Worst Scaling) firmy Sawtooth Software oraz w postaci modułu Latent GOLD Choice (Statistical Innovations). Jako odpowiedź na ww. oprogramowanie celem artykułu jest prezentacja autorskiego pakietu MaxDiff dla programu R, który w zakresie analizy statystycznej i ekonometrycznej należy do najważniejszych programów niekomercyjnych oferowanych na zasadach licencji GNU GPL („oprogramowania wolnego i otwartego”), a więc bezpłatnego i z dostępem do kodu źródłowego. W artykule zaprezentowane zostały funkcje pakietu MaxDiff oraz przykład zastosowania w badaniach marketingowych w celu pomiaru i analizy preferencji konsumentów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.4.16

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: