Object structure
Title:

Prognozowanie szeregów czasowych ze składową periodyczną z wykorzystaniem pakietu TSprediction programu R

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Forecasting time series with periodic component using TSprediction R package

Creator:

Bartłomowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

prognozowanie ; szeregi czasowe ; pakiet TSprediction ; program R ; forecasting ; time-series methods ; TSprediction package

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 199-210

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja autorskiego pakietu TSprediction opracowanego dla środowiska R, które należy obecnie do najważniejszych niekomercyjnych platform obliczeniowych (oferowanych na zasadach licencji GNU GPL). W artykule przedstawione zostały funkcje umożliwiające prognozowanie szeregów czasowych, w których występuje składowa periodyczna w postaci wahań sezonowych. Pakiet zawiera implementację najpopularniejszych metod prognozowania szeregów czasowych ze składową periodyczną, w tym addytywnych oraz multiplikatywnych odmian metody wskaźników, metody Wintersa, a także implementację metody Kleina. Działanie wybranych funkcji pakietu TSprediction odpowiedzialnych za metody prognozowania oraz wyznaczanie błędów prognoz zaprezentowano na przykładach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.4.17

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: