Title:

System prognostyczny przedsiębiorstwa dystrybucji gazu ziemnego

Title in english:

Forecasting System of TME Gas Establishment

Creator:

Szabela-Pasierbińska, Ewa

Contributor:

Dittmann, Paweł [Prof. dr hab.]

Subject and Keywords:

modele ekonometryczne ; prognozy zużycia gazu ; system prognostyczny ; modele prognostyczne ; przedsiębiorstwo - gaz ziemny ; proces prognostyczny

Description:

W pracy podjęto próbę stworzenia koncepcji systemu prognostycznego przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją gazu ziemnego oraz ukazania jego funkcjonowania, w szczególności sposobu tworzenia prognoz zużycia (sprzedaży) gazu ziemnego

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego

Place of publication:

Wrocław

Date:

2005

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Gospodarki Narodowej

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Własność autora