Object structure
Title:

Wartość godziwa a zasada wiarygodności sprawozdań finansowych

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Fair value vs. the principle of credibility of financial statements

Creator:

Król, Danuta

Subject and Keywords:

wartość godziwa ; zasada wiarygodności sprawozdań finansowych ; fair value ; the principle of credibility of financial statements

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 1 (22), s. 78-88

Abstrakt:

Jednym z nowych i fundamentalnych paradygmatów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest zastosowanie wyceny bilansowej według wartości godziwej wszędzie tam, gdzie wycena ta może nadać sprawozdaniu finansowemu charakter prognozy. Wartość godziwa, w przeciwieństwie do historycznej ceny nabycia, odzwierciedla przyszłe korzyści ekonomiczne, jakie właściciel danego składnika majątkowego osiągnie z tytułu jego posiadania. Głównym celem artykułu jest próba oceny wartości godziwej z punktu widzenia nadrzędnych zasad rachunkowości oraz jej wpływu na system informacyjny jednostek. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wycena według wartości godziwej umożliwia użytkownikom sprawozdań finansowych należytą ocenę sytuacji finansowo- majątkowej jednostki gospodarczej, ze względu na fakt, że wartości godziwe są ustalane na podstawie szacunków opartych na pewnych założeniach. Rachunkowość, jako kluczowy element systemu finansowego, powinna bowiem w wysokim stopniu gwarantować, że dane przez nią prezentowane są wiarygodne, prawidłowe i godne zaufania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.1.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 1 (22)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: