Object structure
Title:

Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Opportunism of entities and institutions as a systemic risk stimulator

Creator:

Szewc-Rogalska, Alina

Subject and Keywords:

oportunizm ; hazard moralny ; kryzys zaufania ; ryzyko systemowe ; opportunism ; moral hazard ; crisis of trust ; systemic risk

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 1 (22), s. 91-100

Abstrakt:

Celem pracy jest analiza zależności między oportunizmem podmiotów i instytucji a wzrostem ryzyka systemowego. Zastosowano metodę badawczą, która obejmuje m.in. rozpoznanie istoty i rodzajów oportunizmu, analizę transferu ryzyka kredytowego, identyfikację stymulatorów hazardu moralnego i ryzyka systemowego. Ponadto przedstawiono sposoby ograniczania oportunizmu i jego negatywnych konsekwencji. Wskazano, że hazard moralny stosowany przez duże instytucje finansowe prowadzi do kryzysu zaufania. To przekłada się na wzrost ryzyka systemowego. Konieczna jest poprawa jakości środowiska instytucjonalnego. Postulowane jest wdrażanie mechanizmów i instrumentów, które powinny wymuszać ponoszenie konsekwencji swoich działań oraz ograniczać nadmiernie ryzykowne zachowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.1.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 1 (22)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: