Object structure
Title:

Przemiany instytucjonalnej pomocy społecznej w Polsce w latach 2006-2013

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Transformations of the institutional social assistance in Poland in the years 2006-2013

Creator:

Kwiatkowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

pomoc społeczna ; instytucje pomocy społecznej ; usługi publiczne ; social assistance ; institutions of social assistance ; public services

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3), s. 21-32

Abstrakt:

Pomoc społeczna, by pełniła swoją funkcję, jaką jest umożliwienie przezwyciężania obywatelom trudnych sytuacji życiowych oraz zapewnienie godnej egzystencji, powinna mieć odpowiednią strukturę organizacyjną. W tym celu tworzone są instytucje pomocy społecznej świadczące opiekę zarówno doraźną, jak i całodobową. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych kierunków zmian, jakie zaszły w instytucjonalnym systemie pomocy społecznej w ostatnich latach. Analizowane dane pochodzą ze sprawozdań rocznych MPiPS z udzielonych świadczeń pomocy społecznej (MPiPS-03) za lata 2006-2013. Na ich podstawie można stwierdzić, iż pomoc społeczna w zakresie instytucjonalnym przybiera coraz bardziej rozbudowany charakter, a w jej strukturze coraz częściej występują jednostki gminne prowadzone przez podmioty niepubliczne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2015.1.02

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: