Object structure
Title:

Wpływ projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na otoczenie – obszary oddziaływania i pomiar efektów

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The influence of cultural heritage adaptation projects on environs − measuring the impact areas and effects

Creator:

Kołakowski, Tomasz

Subject and Keywords:

dziedzictwo kulturowe ; projekt ; analiza ; zasięg oddziaływania ; ocena oddziaływania ; cultural heritage ; project ; analysis ; range of impact ; impact assessment

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3), s. 76-92

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej realizacji projektów ukierunkowanych na zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego (ODK), szczególnie w zakresie identyfikowania obszarów ich oddziaływania i sposobów pomiaru efektów stanowiących następstwo podjętych działań dla społeczeństwa i lokalnej gospodarki. W pierwszej części artykułu zaprezentowano możliwe kierunki zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wskazano potencjalny zakres ich oddziaływania i rodzaje efektów z tym związane. Druga część artykułu zawiera przegląd i zestawienie analiz i ocen, które można wykorzystać w zakresie badania ekonomiczno-społecznego wpływu omawianych projektów na rozwój danego obszaru. Artykuł kończy prezentacja przypadków zastosowania omawianych analiz i ocen oraz wyniki badań w zakresie zagospodarowywania obiektów dziedzictwa kulturowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2015.1.06

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: