Object structure
Title:

Walka z analfabetyzmem w powiecie miasteckim w latach 1945-1951

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Organization of education and eradication of illiteracy in Miastko district in the years 1945-1950

Creator:

Ozymko, Jan

Subject and Keywords:

powiat miastecki ; Miastko ; analfabetyzm ; edukacja ; Pomorze ; district of Miastko ; illiteracy ; education ; Pomerania

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3), s. 120-133

Abstrakt:

Artykuł porusza problematykę analfabetyzmu i działań podejmowanych przez lokalne władze w celu jego likwidacji w powiecie miasteckim w latach 1945-1951. Jednocześnie analizuje lokalne doświadczenia związane z tym zagadnieniem w kontekście założeń władz centralnych wobec tego problemu po zakończeniu II wojny światowej w Polsce. Prezentowany przebieg wydarzeń oraz wnioski oparto przede wszystkim na analizie dokumentów statystycznych z tego okresu. Najważniejsze wnioski wynikające z artykułu to m.in.: złożone przesłanki analfabetyzmu na tym terenie, brak dokładnych danych ilościowych dotyczących liczby analfabetów, nadal dyskusyjne wnioskowanie o końcowych efektach walki z analfabetyzmem w powiecie miasteckim.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2015.1.08

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: