Object structure
Title:

Wzajemność i wdzięczność

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Reciprocity and gratitude

Creator:

Łukaszyński, Janusz

Subject and Keywords:

wzajemność ; zasada wzajemności ; wdzięczność ; reciprocity ; principle of reciprocity ; gratitude

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3), s. 134-151

Abstrakt:

Artykuł przedstawia zagadnienie wzajemności w kontekście wdzięczności. Zasada wzajemności, bazując na psychologicznym i społecznym nakazie dawania i przyjmowania darów i usług, jest jednym z najważniejszych i trwałych regulatorów życia społecznego, ekonomicznego i politycznego. Istnieje wiele koncepcji wzajemności. Począwszy od starożytnej zasady wzajemności (do ut des – „daję ci, abyś ty mi dał”), po współczesne teorie interakcjonizmu, teorię wymiany społecznej czy filozofię spotkania. W odniesieniu do wdzięczności zasada wzajemności może być rozpatrywana w kategoriach norm życia społecznego skłaniających ludzi do symetrycznego zachowania. Autor wskazuje na niektóre czynniki tego zachowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2015.1.09

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: