Object structure
Title:

Kultura kopiowania a pozarynkowy obrót dobrami informacyjnymi w erze Internetu

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Copy culture and non-market exchange of information goods in the age of the Internet

Creator:

Czetwertyński, Sławomir

Subject and Keywords:

kultura kopiowania ; prawa autorskie ; dobra informacyjne ; copy culture ; copyright ; information goods

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3), s. 152-166

Abstrakt:

Niniejszy artykuł stanowi próbę wykazania wpływu kultury kopiowania na ekonomiczny wymiar obrotu dobrami informacyjnymi. Kultura kopiowania stanowi istotny aspekt społeczny, który znajduje swoje odzwierciedlenie w aktywności internautów. Skala tego zjawiska nie pozwala na jego zignorowanie, szczególnie w kontekście opłacalności ekonomicznej posiadaczy praw autorskich. W artykule postawiono hipotezę głoszącą, że nieautoryzowane kopiowanie poprzez Internet cechuje wysoki stopień przyzwolenia społecznego. Celem artykułu jest wykazanie słuszności tej hipotezy na drodze analizy retrospektywnej praktyk kopiowania oraz rozważań współczesnych przykładów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2015.1.10

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: