Object structure
Title:

Potencjał procesów odnowy przedsiębiorstw – perspektywa psychologiczna

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Corporate renewal potential – a psychological perspective

Creator:

Barabasz, Adela

Subject and Keywords:

odnowa strategiczna ; kompetencje przywódcze ; zachowania wspierające ; gotowość do zmian ; strategic renewal ; leadership competences ; supporting behaviours ; readiness for change

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1, s. 54-60

Abstrakt:

Prezentowane rozważania dotyczą wyzwań, jakie stoją przed kadrą kierowniczą przedsiębiorstw uczestniczących w procesie odnowy strategicznej. Podjęto w nim dyskusję dotyczącą zachowań, jakie powinni prezentować przedstawiciele zarządu, jeśli chcą zwiększać szanse przedsiębiorstwa na powodzenie w działaniach, których celem jest strategiczna odnowa. Artykuł ma charakter teoretyczny. Jego głównym celem jest przedstawienie zagadnień związanych z procesami strategicznej odnowy przedsiębiorstw w kontekście wyzwań, w obliczu których staje zarówno kadra zarządzająca, jak i pozostali pracownicy. Proponowane ujęcie tego zagadnienia zakotwiczone jest w psychodynamicznym podejściu do organizacji. Tematyka opracowania skoncentrowana jest na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak wspierać pracowników przedsiębiorstw oraz jakie kompetencje powinni mieć liderzy, by z powodzeniem osiągać cele wynikające z procesu strategicznej odnowy przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.1.09

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: