Object

Title: Błędna stawka podatku VAT jako błąd w obliczeniu ceny i powód odrzucenia oferty. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 270, s. 105-120

Similar

This page uses 'cookies'. More information