Show structure

Title:

Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia i reagowanie kryzysowe

Contributor:

Żuber, Marian. Red.

Subject and Keywords:

katastrofy - zapobieganie i zwalczanie - materiały konferencyjne ; terroryzm - zwalczanie - materiały konferencyjne ; bezpieczeństwo publiczne - materiały konferencyjne ; klęski elementarne - materiały konferencyjne

Description:

Materiały konferencyjne z I Konferencji Naukowej „ Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i reagowanie kryzysowe”, która odbyła się w dn. 20-21 października 2005 r. we Wrocławiu ; Do książki dołączono dysk optyczny (CD-ROM)

Publisher:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Place of publication:

Wrocław

Date:

2006

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Source:

<sygn. WSO 94890> ; click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Katastrofy naturalne i cywilizacyjne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław