Object structure
Title:

Analiza rentowności spółek przemysłu surowcowego indeksu WIG20

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Analysis of profitability of extractive industry companies from WIG20 index

Creator:

Misztal, Anna

Subject and Keywords:

rentowność ; metoda Du Ponta ; metoda różnicowania ; profitability of companies ; Du Pont method ; method of differentiation

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 96-109

Abstrakt:

Artykuł przedstawia analizę rentowności spółek przemysłu surowcowego indeksu WIG20. Do celów analizy przyczynowo-skutkowej wykorzystano model Du Ponta, który pozwala na dokonanie oceny wpływu marży zysku netto i rotacji aktywów na kształtowanie się rentowności aktywów, z kolei stopa rentowności aktywów wraz z przyjętą przez kadrę zarządzającą strategią długu wpływa na rentowność kapitału własnego. Punktem wyjścia dla rozważań będzie omówienie podstawowych zagadnień związanych z metodą Du Ponta. Dalsza część artykułu poświęcona zostanie analizie zyskowności spółek przemysłu surowcowego indeksu WIG20 z wykorzystaniem wielokryterialnej analizy wskaźnikowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.2.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 2 (23)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: