Object structure
Title:

Unia bankowa i unia rynków kapitałowych – analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Banking union and Capital Markets Union – comparative analysis of the European integration projects in financial area

Creator:

Waliszewski, Krzysztof

Subject and Keywords:

unia bankowa ; unia rynków kapitałowych ; regulacje bankowe ; finansowanie MŚP ; banking union ; Capital Markets Union ; banking regulation ; SME financing

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 127-142

Abstrakt:

Globalny kryzys finansowy (ujawnił słabości w obszarze nadzoru nad systemem bankowym, a ich niwelacja i przeciwdziałanie kryzysom w przyszłości jest głównym celem europejskiej unii bankowej. Z kolei brak dostatecznej skuteczności działań podejmowanych przez władze UE w zakresie pobudzania wzrostu gospodarczego legł u podstaw europejskiej unii rynków kapitałowych zakładającej pobudzenie inwestycji przez sprawniej działający rynek kapitałowy i pozyskiwanie z niego kapitału przez podmioty gospodarcze. Harmonogram pełnego wdrożenia przedmiotowych unii jest dość odległy, przy czym unia bankowa w zakresie 2 filarów jest już w trakcie wdrażania, a unia rynków kapitałowych jest według stanu na koniec III kwartału 2015 r. na etapie ogłoszenia planu działań określającego harmonogram czynności prowadzących do implementacji tego projektu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.2.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 2 (23)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: