Object structure

Title:

Dental and Medical Problems, 2009, Vol. 46, nr 3

Contributor:

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; chirurgia plastyczna ; chirurgia szczękowo-twarzowa ; stomatologia

Description:

Kwartalnik indeksowany w Index Copernicus (5,66). Punktacja MNiSW za 2008 rok - 4 pkt. ; Quarterly indexed in Index Copernicus (5,66 points)

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

pol ; eng

Relation:

Dental and Medical Problems

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

pasta do zębów ; ból przewlekły ; ślina ; analiza cefalometryczna ; rozszczep podniebienia ; parafunkcje narządu żucia ; hipodoncja ; młodzież ; zespół Franceschttiego−Zwahlena−Kleina ; rozszczep wargi ; markery kostne ; achondroplazja ; zamki ortodontyczne ; kąt podstawy czaszki ; wady zębowe ; staw skroniowo-żuchwowy ; osteokalcyna ; C−końcowy telopeptyd kolagenu typu I ; czynność stawu skroniowo−żuchwowego ; wady zgryzu ; zespół Treachera Collinsa ; dyzostoza żuchwowo-twarzowa ; układ stomatognatyczny ; kamuflaż ortodontyczny ; fluorki ; cefalometria ; mikrognacja ; zgryz ; digitomania ; miniimplanty ortodontyczne ; stereognozja ; braki zębowe ; leczenie zespołowe ; barwniki spożywcze ; zamki samoligaturujące ; wada szkieletowa klasy III ; chirurgia ortognatyczna ; język ; klasa II/1 ; szkieletowy zgryz otwarty ; szczęka ; profil psychologiczny ; kolorymetria ; quadhelix ; leczenie ortognatyczne ; zgryz otwarty