Object structure
Title:

Modelowanie procesów jako podstawa standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Process modelling as a basis for cost standardisation in local self-government

Creator:

Ćwiklicki, Marek ; Walczak, Maciej

Subject and Keywords:

modelowanie procesów ; standaryzacja ; samorząd lokalny ; process modelling ; cost standardization ; local self-government

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 41-57

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania modelowania procesów jako podstawy standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego. Przesłanką podjęcia tego tematu był brak jednoznaczności w ustalaniu dotacji celowych przeznaczonych na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w województwie małopolskim w ostatnich latach. Bazując na dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie modelowania i analizy procesów, autorzy opracowali stosowne rozwiązanie metodyczne dla zadania „orzekanie o niepełnosprawności” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. W części empirycznej zaprezentowano wyniki dla tego studium przypadku modelowania procesów do standaryzacji kosztów. Całość opracowania kończą wnioski, zawierające między innymi wskazówki stosowania opracowanego rozwiązania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.3.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: