Object structure
Title:

Wstęp do badań nad ujednoliceniem podstawy opodatkowania w Unii Europejskiej

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Introduction to research to harmonize the tax base in the European Union

Creator:

Iwin-Garzyńska, Jolanta

Subject and Keywords:

podatek dochodowy ; baza podatkowa ; finanse przedsiębiorstw ; income tax ; tax base ; corporate finance

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 92-104

Abstrakt:

Jednym z podstawowych celów prawa wspólnotowego jest zniesienie przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, a w szczególności podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem publikacji jest ukazanie problemu ujednolicenia podstawy opodatkowania w teorii finansów przedsiębiorstwa i wskazanie na jej znaczenie dla przedsiębiorstw polskich. W opracowaniu przedstawiono istotę podatku w finansach przedsiębiorstwa. Dokonano analizy przychodów podatkowych oraz kosztów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem przychodów niestanowiących przychodów podatkowych i wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Przedstawione badania mają charakter wstępu do gruntownych badań nad problemem ujednolicenia podatków dochodowych w Unii Europejskiej. Przedstawione treści odniesiono do fundamentalnych teorii finansów przedsiębiorstwa – teorii struktury kapitału.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.4.06

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: