Object structure
Title:

Wykorzystanie informacji preferencyjnej zadanej na zbiorze rozwiązań bliskich rozwiązaniu idealnemu w wybranych metodach wielokryterialnych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

The application of preference information on the set of alternatives near ideal solutions in selected multi-criteria methods

Creator:

Roszkowska, Ewa

Subject and Keywords:

modelowanie preferencji ; informacja preferencyjna ; problem słabo ustrukturyzowany ; ZAPROS ; MARS ; UTA ; MACBETH ; preference modelling ; preference information ; ill-structured decision problem

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 142-158

Abstrakt:

W opracowaniu dokonano analizy możliwości wykorzystania informacji preferencyjnej zadanej na zbiorze wariantów referencyjnych składającym się z rozwiązań bliskich rozwiązaniu idealnemu w wybranych metodach wielokryterialnych. Porównano metody ZAPROS, MARS oraz UTA w kontekście ich użyteczności do rozwiązywania słabo ustrukturyzowanych problemów decyzyjnych. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem obliczeniowym, pokazującym praktyczne możliwości wykorzystania tych metod do oceny pakietów negocjacyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.4.09

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: