Object structure

Title:

Zmiany w japońskim systemie zarządzania w warunkach spowolnienia gospodarczego

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Changes in the Japanese management system in the conditions of economic slowdown

Creator:

Witkowski, Jarosław ; Cheba, Katarzyna

Subject and Keywords:

japoński system zarządzania ; zarządzanie łańcuchem dostaw ; spowolnienie gospodarcze ; Abenomika ; Japanese management system ; supply chain management ; economic slowdown ; Abenomics

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 4, s. 3-9

Abstrakt:

Japońskie systemy zarządzania od dawna cieszą się dużym zainteresowaniem wielu naukowców i publicystów. Ich popularność, ze względu na zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw zmiany, spowodowane m.in. spowolnieniem gospodarczym i problemami demograficznymi, nieco zmalała. Nadal jednak gospodarka Japonii wskazywana jest w rankingu Banku Światowego jako trzecia największa gospodarka świata, którą w 2014 roku pod względem wielkości PKB wyprzedzały jedynie USA i Chiny. Jest to jednocześnie najbardziej zadłużona gospodarka wśród krajów rozwiniętych na świecie, i to zarówno w relacji długu publicznego do PKB, jak i w przeliczeniu na mieszkańca. Celem pracy jest identyfikacja czynników mogących mieć wpływ na zmiany zachodzące w japońskim systemie zarządzania w warunkach spowolnienia gospodarczego oraz innych okoliczności drastycznie zmieniających warunki funkcjonowania japońskich przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Ze względu na kierunki i intensywność identyfikowanych zmian szczególna uwaga poświęcona jest przewartościowaniu praktyki zarządzania zasobami ludzkimi i ryzykiem w japońskich łańcuchach dostaw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.4.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 4

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu