Object structure
Title:

Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Human capital as a component of intellectual capital in a company

Creator:

Dawidziuk, Radosław

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; kapitał intelektualny ; kapitał społeczny ; kapitał organizacyjny ; human capital ; intellectual capital ; social capital ; organizational capital

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 46-59

Abstrakt:

Za twórców pojęcia i teorii kapitału ludzkiego uznawani są T.W. Schultz; G.S. Becker i J. Mincer; którzy na początku lat 60. XX w. poświęcili się tej tematyce. Opracowania o roli człowieka i jego umiejętnościach w gospodarce miały jednak miejsce wcześniej. Z czasem kapitał ludzki uznano za element kapitału intelektualnego; który w literaturze pojawił się w latach 80. XX wieku. Oba te kapitały; a także ich rozwój; uwzględniane są w działalności przedsiębiorstw. Celem artykułu jest prezentacja genezy i istoty ujęcia kapitału ludzkiego jako części składowej kapitału intelektualnego; zawierająca rozważania nad kapitałem ludzkim wybranych ekonomistów na tle historii myśli ekonomicznej; oraz interpretacja zagadnienia kapitału intelektualnego i jego elementów składowych. Krótkie rozwinięcie dotyczące elementów składowych wskazuje na potrzebę ich wzajemnej korelacji. Z racji ograniczonej objętości artykułu możliwe było jedynie wybiórcze przedstawienie poglądów badaczy poruszanych zagadnień

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: