Object structure
Title:

Uwarunkowania pełnienia ról kierowniczych w latach 1997-2000 i 2011-2014. Struktura i kierunki zmian

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Determinants of management functions performance in the years 1997-2000 and 2011-2014. Structure and directions of changes

Creator:

Rutka, Ryszard ; Czerska, Małgorzata

Subject and Keywords:

uwarunkowania pracy kierowniczej ; warunki organizacyjne ; kompetencje podwładnych ; pozycja kierownika w organizacji ; determinants of managerial work ; organizational conditions ; competences of subordinate ; position of manager in organization

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 139-150

Abstrakt:

W artykule przedstawiono porównanie warunków pełnienia ról kierowniczych w latach 1997-2000 i 2011-2014. Autorzy zadali dwa pytania. Czy w okresie ostatnich kilkunastu lat nastąpiły istotne zmiany warunków pełnienia ról kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach? Czy warunki pełnienia funkcji przełożonego skłaniają do kierowania proinnowacyjnego czy do kierowania prorutynowego? Wyniki badań wskazują, że w porównywalnych okresach wzrósł udział uwarunkowań sprzyjających kierowaniu proinnowacyjnemu (od kilku do kilkunastu punktów procentowych). Jako najczęściej wymienione obecnie uwarunkowania, utrudniające rozwój kierowania proinnowacyjnego, wymieniane są: presja na dyscyplinę realizacji zadania, a nie jego innowacyjność, niestabilność i niejednoznaczność dotyczące kryteriów oceny kierującego zespołem oraz oczekiwanie pełnienia przez przełożonego roli nadzorczo-instruktażowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.12

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: