Object structure
Title:

Paradoks efektywności pracy – między budowaniem zaangażowania a wypaleniem zawodowym

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The paradox of work effectiveness – between building employee’s engagement and burnout

Creator:

Skowron-Mielnik, Beata

Subject and Keywords:

efektywność pracy ; zaangażowanie pracowników ; work effectiveness ; work engagement

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 151-163

Abstrakt:

Celem pracy jest wskazanie niespójności w koncepcjach budowania zaangażowania na rzecz efektywności pracy. Dokonano tu analizy pojęcia zaangażowania i efektywności oraz opublikowanych wyników badań dotyczących obu zagadnień. Artykuł oparto na źródłach wtórnych i wykorzystano metodę desk research. Celem analiz było określenie, dlaczego presja na wzrost zaangażowania często nie powoduje wzrostu efektywności pracy. Wnioski wskazują po pierwsze, że wzrost zaangażowania oznacza wzrost kosztu psychicznego i fizycznego pracy – pracownik pracuje dłużej i z większą pasją, co owocuje zmęczeniem i wypaleniem zawodowym, obniżając efekty pracy. Po drugie, zaangażowanie jest mało mierzalne i trudno nim sterować w kierunku mierzalnych efektów pracy. Paradoks tkwi w jednoczesnym rozumieniu przez menedżerów ryzyka presji na wzrost zaangażowania i ciągłym dążeniu do wzrostu jako źródła efektywności organizacji. Rodzi to dylematy decyzyjne związane z budowaniem zaangażowania i oceną efektywności pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.13

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: