Object structure

Title:

Technologie informacyjno-komunikacyjne w kreowaniu rozwiązań smart city

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Information-communication technologies in Smart City creation

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Szurant, Paulina

Subject and Keywords:

smart city ; zrównoważony rozwój ; technologie informacyjno-komunikacyjne ; sustainable development ; ICT

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 3 (37), s. 30-37

Abstrakt:

Wykorzystanie technologii informacyjnych jest tak powszechne, że nie ma dziedziny życia, w której nie można wskazać na ich zastosowanie. W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszy się koncepcja smart city, będąca odpowiedzią na zwiększające się potrzeby związane z usprawnianiem komunikacji oraz procesów informacyjnych w zarządzaniu miastami. W tym obszarze coraz szersze zastosowanie znajdują nowoczesne rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, które urzeczywistniają koncepcję smart city. W związku z tym w artykule omówiono główne rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stosowane w rozwiązaniach typu „inteligentne miasto” oraz dalsze kierunki i możliwości implementacji ICT w tym obszarze

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2015.3.02

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 3 (37)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu