Object structure
Title:

Koncepcje rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem klastrów i inteligentnych specjalizacji

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Concepts of regional development with particular emphasis on clusters and smart specialization

Creator:

Mempel-Śnieżyk, Anna

Subject and Keywords:

rozwój regionalny ; klaster ; inteligentna specjalizacja ; regional development ; cluster ; smart specialization

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13, s. 107-122

Abstrakt:

Nowe kierunki rozwojowe w polityce regionalnej Unii Europejskiej stanowią odpowiedź wobec wyznań, przed jakimi stoją kraje unijne, chcąc osiągnąć konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Sytuacją pożądaną trwały wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz systematyczna i trwała poprawa ich konkurencyjności, a także poziomu życia mieszkańców. Celem artykułu jest przedstawienie obecnych tendencji i kierunków w koncepcjach rozwoju regionalnego w krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji inteligentnych specjalizacji oraz znaczenia klastrów w procesie identyfikacji inteligentnych specjalizacji w regionie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2013.1.08

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: